Tjenester

Vi tilbyr

 

 • Masseforflytning
 • Boring- og sprengning
 • Knusing
 • Opparbeidelse av tomter
 • Riving og avfallshåndtering
 • Gravearbeid
 • Legging av VA rør
 • Massetransport
 • Vei vedlikehold
 • Brøyting og strøing (kontrakt med Mesta for sesong 2018-2022)
 • Masseberegning
 • Innmåling og utstikking av tiltak
 • Utarbeidelse av søknader