Referanser


Tomter i boligfelt på Sveindal, Byremo, Konsmo, Eiken

- opparbeidelse av tomt, VA ledninger, mur


Hårtveit Byggefelt

Massetak

- Ågedalsbrua
- Kollemo
- Sveindal
- Fossdal/Kylland

Byremo Barnehage: opparbeidelse av tomt, VA
ledninger

Byremo Omsorgsenter: opparbeidelse av tomt,
VA ledninger

Byremo Industriområde: boring/sprenging,
opparbeidelse av vei, tomter, VA ledninger

Forskjellige stikings oppdrag for Mesta / Statens vegvesen

- Utstikking og innmåling av boliger- andre bygg

- Masseberegning