Pågående jobber

Byremo industriområde.

Opparbeidelse av tomter på Byremo industriområde.

Mobilt knuseverk på plassen for produksjon av masser som strøsand, grus,

pukk, kult