Salg

MASSETAK 

Kollemo, Byremo,  Fossdal/Kylland


Priser fra 01.12.19, alle priser er eks mva

Evt. Transport kommer i tilleggStrøsand i Telt:              pr tonn         kr 140

Grus 0-8, 0-16, 0-32:     pr tonn         kr 100

Pukk 6-16 :                    pr tonn         kr 140

Pukk 16-22:                   pr tonn         kr 120 

Pukk 30-60:                   pr tonn         kr   90

Kult 20-120                    pr tonn         kr   85

Kult 0-120                      pr tonn         kr   75

Stein                              pr tonn         kr   45

Bilhenger                       pr henger     kr  250

Boggi henger                 pr henger      kr  350

Jord henger                   pr henger      kr  250

Jord boggihenger          pr henger      kr  350

Jord                               pr m3            kr  200

Knust Asfalt                   pr tonn          kr 100

Jernbanepukk 30-60     pr tonn          kr   90


HUSK Å SKRIV PÅ FULL ADRESSE, MOBILNR OG MAILADRESSE

PÅ VEGELAPPENE