ReferanserTomter i boligfelt på Sveindal, Byremo, Konsmo, Eiken
- opparbeidelse av tomt, VA ledninger, mur

Hårtveit Byggefelt

Massetak
- Ågedalsbrua
- Kollemo
- Sveindal
- Fossdal/Kylland

Byremo Barnehage: opparbeidelse av tomt, VA ledninger
Byremo Omsorgsenter: opparbeidelse av tomt, VA ledninger
Byremo Industriområde: boring/sprenging, opparbeidelse av vei, tomter, VA ledninger

Forskjellige stikings oppdrag for Mesta / Statens vegvesen
- Utstikking og innmåling av boliger- andre bygg
- Masseberegning