Pågående jobber

Byremo industriområde.
Opparbeidelse av tomter på Byremo industriområde.
Mobilt knuseverk på plassen for produksjon av masser som strøsand, grus,
pukk, kult